SCROLL

Witaj na krakowskiej stronie - LIFE URBANGREEN!


Odkryj krakowskie tereny zieleni i poznaj korzyści, jakie przynoszą mieszkańcom i środowisku. Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze gatunki drzew w naszym mieście oraz jak cenny jest ich wkład w redukcję zanieczyszczeń i łagodzenie skutków zmian klimatu.

Strona powstała w ramach europejskiego projektu LIFE URBANGREEN przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Projekt LIFE URBANGREEN w Krakowie w liczbach.

Na terenach zieleni miejskiej Krakowa rośnie około 260 tys. drzew, z czego 120 tys. zinwentaryzowanych i objętych projektem. Poniższe dane dotyczą gatunków drzew badanych w ramach projektu LIFE URBANGREEN.

[[hc.ecosystemAggregate.number_of_trees | evalUnit]]

Badane drzewa

[[hc.ecosystemAggregate.co_stocked | evalUnit : 1000 : 0 : 't']]

Sekwestracja CO₂
roczna

[[hc.ecosystemAggregate.pm_removed | evalUnit : 1000: 0 : 'kg']]

Absorbcja PM
roczna

[[hc.ecosystemAggregate.energy_saved | evalUnit : 1000: 0 : 'MWh']]

Oszczędność energii
roczna

Czy jesteś zainteresowany projektem LIFE URBANGREEN w Rimini?

ODKRYJ RIMINI DRZEWA