Agenda 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjęta została przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Stanowi wspólny plan pokoju oraz dobrobytu dla ludzi i planety - teraz i w przyszłości. Jej sercem jest 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals - SDGs), które są pilnym wezwaniem do podjęcia działań przez wszystkie kraje - rozwinięte i rozwijające się - w ramach globalnego partnerstwa. Eliminacja ubóstwa i innych niedostatków musi iść w parze ze strategiami, które poprawią zdrowie, edukację, zmniejszą nierówności i pobudzą wzrost gospodarczy. Wszystko to przy jednoczesnej walce ze zmianą klimatu i podejmowaniem działań na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów.

PRZEJDŹ DO STRONY

Koncentrując się na zmianach klimatu i ich skutkach w miastach projekt LIFE URBANGREEN dąży do rozwiązania 3 celów zrównoważonego rozwoju:

  • SDG 11: Sustainable cities and communities
  • SDG 13: Climate Action
  • SDG 15: Life on Land

Projekt LIFE URBANGREEN zapewnia w szczególności innowacyjne środki monitorowania korzyści, płynących z miejskich terenów zieleni oraz poprawy ich jakości i zarządzania. Projekt ma na celu również:

  • zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych dzięki wydajniejszemu wyznaczaniu tras i planowaniu interwencji konserwacyjnych;
  • zmniejszyć zanieczyszczenie miejskiego powietrza dzięki zdrowym drzewom o większych liściach pochłaniających więcej zanieczyszczeń;
  • zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla przez drzewa miejskie zarządzane innowacyjnymi praktykami w porównaniu z drzewami źle utrzymywanymi;
  • poprawić zdrowie drzew, aby łagodzić skutki zmian klimatu;
  • obniżyć temperaturę powietrza na obszarach zarządzanych innowacyjnymi praktykami w porównaniu do obszarów zarządzanych w sposób tradycyjny;
  • zwiększyć udziału obywateli w zarządzaniu zielenią miejską poprzez udzielanie informacji o miejskich terenach zielonych i korzyściach ekosystemowych jakie oferują.