W projekcie LIFE URBANGREEN szczególną uwagę skupiono na 10 najbardziej reprezentatywnych gatunkach drzew w mieście, które zostały przebadane w celu oszacowania korzyści ekosystemowych, jakie przynoszą. Wyniki analizy przeprowadzonej na tych gatunkach zostały następnie rozszerzone na inne zasymilowane gatunki.

Poniżej przegląd gatunków drzew, które zostały przeanalizowane dla miasta Krakowa

[[tree.name]] [[tree.name_latin]]

[[tree.number_of_trees | evalUnit]]
Liczba drzew
[[tree.co_absorbed | evalUnit]]
Asymilacja CO₂
[[tree.pm_removed | evalUnit]]
Poprawa jakości powietrza
[[tree.energy_saved | evalUnit]]
Chłodzenie przez transpirację

Opis

[[tree.desc]]

Uwzględnione gatunki

[[a]]